EN

NGC 5468 — головна галактика цефеїда

Це зображення NGC 5468, галактики, розташованої приблизно за 130 мільйонів світлових років від Землі, об’єднує дані космічних телескопів Габбла і Вебба
Порівняння зображень Хаббла та Вебба на змінну зірку цефеїди

Не пропустіть