Украинcкие чиновники оштрафовали Beeline

HITechExpert пишет о том, что чиновники ГКЦБФР оштрафовали ЗАО "УРС", предоставляющего услуги мобильной связи под брендом Beeline. В частности за несвоевременное предоставление информации Госкомиссии по ценным бумагам наложили на компанию штраф в размере Г1020.

Полный тест решения комиссии приводится ниже:

ПОСТАНОВА №52-КУ
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м.Київ
22.02.2008
Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві — Арсірій Ярослав Олександрович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності провідного спеціаліста – Трушківського Ярослава Вікторовича та представника юридичної особи – Шнеренка Валерія Анатолійовича, який діяв на підставі довіреності від 30.11.2007 №244, у відношенні ЗАТ “Українські радіосистеми” (код ЄДРПОУ 23151188, вул. Тульчинська, 6, м. Київ, 04080, тел.:501-00-55),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 14 лютого 2008 року №51-КУ факт порушення вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.1, глави 3, розділу II “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за № 97/13364 (далі — Положення), а саме: несвоєчасне подання ЗАТ “Українські радіосистеми” особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах. Пункт 1 глави 3 розділу II Положення передбачає строк подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії, (інформацію надано 10.01.08 за вх. №137/04-02, дата вчинення дії 17.12.07).
Відповідно до ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” – особливою інформацією про емітента – є інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
Також вищезазначеним Законом передбачено, що до особливої інформації, зокрема, належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Відповідно до п. 1, глави 3, розділу II Положення: “розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.
Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; в офіційному друкованому виданні – протягом 5 робочих днів з дати вчинення дії; подання до Комісії – протягом десяти днів з дати вчинення дії”.
ЗАТ “Українські радіосистеми” надало особливу інформацію до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві 10.01.08 за вх. №137/04-02 (дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб емітента – 17.12.07), а відповідно до Положення №1591 таку інформацію необхідно надавати протягом 10 робочих днів з дати виникнення події до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах.
До розгляду справи ЗАТ “Українські радіосистеми” надало письмові пояснення від 14.02.08 №1172/09-20.
Таким чином, ЗАТ “Українські радіосистеми” несвоєчасно подало інформацію до територіального управління Комісії у м. Києві, за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим наказом Комісії від 09 січня 1997 року №2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року №27 (зі змінами та доповненнями),
ПОСТАНОВИВ:
1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ЗАТ “Українські радіосистеми” штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.
2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.
Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві.
Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.

Смотрите сравнение характеристик и цен двух новых флагманов Xiaomi Mi 8 vs OnePlus 6.

А ещё удар по флагманам собирается нанести OPPO, выпуская свою новую модель Find X!

-->